KÜNYE

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Adına İmtiyaz Sahibi ve Yayın Direktörü:
Ali Kamil UZUN

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Gürdoğan YURTSEVER

Reklam:
Sevilay Çalışkan

Yapım:
Rota Yayın Yapım Tanıtım Ticaret Ltd. Şti.
Prof. N. Mazhar Ökten Sk. No: 1 Rota Binası
34360 Şişli-İstanbul
Tel: 0 212 224 01 44 Faks: 0 212 233 72 43
E-Posta: rota@rotayayin.com.tr
http://www.rotaline.com

Baskı ve Cilt:
Tor Ofset San.ve Tic. Ltd. Şti.
İmam Çeşme Cad. No: 26/2
Ayazağa Şişli-İstanbul
Tel: (0212) 332 08 38 (Pbx)
Faks: (0212) 332 08 39
E-Posta: tor@torofset.com.tr

Yayın Türü:
Yaygın Süreli Yayın
Üç ayda bir yayımlanır.